Brawurowo, perfekcyjnie, wyśmienicie – znakomity, wrażliwy wirtuoz – tak grę Jakuba określają najwybitniejsi krytycy muzyczni.
Jakub Kościuszko rozpoczął swoją edukację muzyczną w wieku 6 lat od fortepianu, jednak już 2 lata później zaczął naukę gry na gitarze klasycznej. W roku 2009 ukończył z wynikiem celującym Akademię Muzyczną we Wrocławiu, gdzie pracował pod kierunkiem prof. Piotra Zaleskiego. Ukończył także Królewskie Konserwatorium w Hadze w klasie maestro Zorana Dukića. W roku 2010 otrzymał dyplom z wyróżnieniem oraz stypendium od maestro Oscara Ghiglii podczas kursu AccademiiChigiana w Sienie. We wrocławskiej Akademii Muzycznej uzyskał stopień doktora w roku 2016. Regularnie udziela lekcji w ramach kursów muzycznych i lekcji mistrzowskich. Koncertuje w Polsce, Austrii, Niemczech, Belgii, Włoszech, Francji, Holandii i na Słowacji, m.in. podczas festiwali muzycznych w Douai, Strasbourgu, Warszawie, Penne, Wrocławiu, Łodzi. Wykonywał koncerty z orkiestrami m.in. Filharmonii Szczecińskiej, Świętokrzyskiej, Zielonogórskiej, Łomżyńskiej. Jakub Kościuszko nieustannie pracuje nad nowym repertuarem, nowe projekty kameralne to duety ze znakomitymi muzykami: Urszulą Stawicką (klawesyn), Wiolettą Hebrowską-Klein (mezzosopran, solistka Opery w Lubece) oraz Jakubem Rabizo (skrzypce).

Wydane płyty:
1. Here Comes The SilentDusk. Music of Marek Pasieczny (2010 r.) z dedykowanym gitarzyście utworem Tren ofiarom Bełżca. Debiut został znakomicie przyjęty przez słuchaczy i krytyków muzycznych w całej Europie.
2. Guitar Recital (2012 r.) z utworami J. S. Bacha, Tansmana, Piazzolli, Jarretta i Pata Metheny`ego.
3. Najnowszy solowy album, Guitarsounds jazzy (2015), zawiera gitarową muzykę inspirowaną jazzem i muzyką świata.
Płyty w duetach:
1. D’Arcangelo/Kościuszko z włoską flecistką Ritą D’Arcangelo (laureatką Global Music Award)
2. A la carte z Jakubem Bokunem, jednym z najlepszych europejskich klarnecistów, z którym często koncertuje.